Medisch Pedicure en OVV

Een medisch pedicure is opgeleid om risicovoeten te mogen behandelen. Dit houdt in dat ik de complicaties en de klachten die daaruit voortvloeien herken en op juiste wijze weet te behandelen. Zo kan het zijn dat mensen met de ziekte diabetes verkalking aan de uiteinden van de bloedvaten van de voeten kunnen krijgen. Hierdoor kan de doorbloeding stagneren en wondgenezing verder vertragen.

Ook kunnen de gevoelszenuwen of de zenuwen die de spieren aanzetten tot samentrekken beschadigen of sterk vermindert reageren. Al deze symptomen zorgen ervoor dat een risico op het vormen van een zweer/ulcus realiteit kan worden. Daarom is het noodzakelijk dat een cliënt met de ziekte diabetes goed gecontroleerd wordt en een goede voetverzorging gegarandeerd wordt.

Een cliënt met reuma kan door ontstekingen aan de gewrichten vervormingen aan de voeten ontwikkelen. 

Deze vervormingen kunnen drukplekken worden. Een medisch pedicure weet op de juiste wijze drukvrij te leggen en eventuele drukplekken goed te behandelen.

Een oncologisch voetzorgverlener is opgeleid om symptomen van bijwerkingen bij chemotherapie en doelgerichte therapie te herkennen en te behandelen. Zo kunnen er heftige huid-, nagelwal- en nagel reacties ontstaan ten gevolge van chemotherapie, of doelgerichte therapie. Het is daarom erg belangrijk om alvorens de behandeling met chemotherapie start een bezoek te brengen aan een oncologisch voetzorgverlener. Een oncologisch voetzorgverlener werkt altijd in samenspraak met en na toestemming te hebben gekregen van de behandelend arts. Bij een oncologisch voetzorgverlener bent u in veilige handen.

Er zal altijd op de meest veilige manier worden gewerkt met materialen die alleen voor deze groep geschikt zijn. Doormiddel van scholing en het verkrijgen van punten door het verplicht volgen van congressen en bijscholingen wordt de kennis op peil gehouden. Er wordt hard gewerkt om de voetbehandeling van de oncologische cliënt binnen de vergoedingen mogelijk te gaan maken.


Using Format